تماس با ما

contact

بازرگانی خارجی

www.petrotarh.com

مشهد-نبش فلسطین ۱۲ -پلاک ۳

۰۵۱۳۷۶۶۳۰۸۷ داخلی ۱۰۶

دفتر هماهنگی فروش (تهران)

www.petrotarh.comm

تهران - بلوار آفریقا- سپیدار- پلاک ۱۸

۰۲۱۸۸۸۷۲۴۴۸

کارخانه مشهد
Mashhad Factory
www.petrotarh.com

مشهد- شهرک صنعتی چناران - صنعت ۱۱

051-46139323
کارخانه شیراز
Shiraz Factory
www.petrotarh.com

شیراز منطقه ویژه اقتصادی انتهای بوار صادرات غربی

071-37175346