مشاهده
بکشید و کلیک کنید
بستن
hero background image
صفحه اصلی / گالری

گالری

کارخانه پتروطرح پارس_ واحد مشهد

کارخانه پتروطرح پارس_ شهرک صنعتی چناران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

هفدمین نمایشگاه دام و طیور شیراز

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز

حضور اعضای بازرگانی داخلی و خارجی شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

همایش هتل اسپیناس تهران

همایش تغذیه گاوهای دوره انتقال در هتل اسپیناس تهران

همایش تغذیه گاوهای شیری در دوره انتقال- هتل اسپیناس تهران

کارخانه جوش‌شیرین پارس در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه هانوفر آلمان

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه هانوفر آلمان

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی اصفهان

حضور شرکت صنایع شمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی اصفهان